Mediebransjen - skrudd sammen for gårsdagens utfordringer

01. des.

I det krevende mediemarkedet der de digitale endringene utfordrer eksisterende forretningsmodeller, må mediene jakte på både nye inntekter og markeder. Digital teknologi utfordrer organisasjonstruktur som er etablert for å støtte papirproduksjon og avsenderbasert kommunikasjon.

Skal du lykkes med digital utvikling i dette landskapet, er organisasjonsstrukturen en viktig faktor. Vi elsker å snakke om kulturen hos Finn, Google og andre startups. Få nevner at det å endre en organisasjonskultur er svært vanskelig. Organisasjonskulturens kjedelige fetter; organisasjonsstrukturen, får mindre oppmerksomhet i innovasjonsjaget. Helt ufortjent. Ledere som vil lykkes med innovasjon, bør rette søkelyset mot organisasjonsstrukturen.

Foredragsholder

Stine Camilla Bjerkestrand

Gjennom en mastergrad i ledelse ved Handelshøyskolen BI har Stine Camilla fordypet seg i innovasjon i mediebransjen fra både et UX-perspektiv og et organisasjonsteoretisk perspektiv. Hør hva hun kom frem til på PRESS.