Journalistikk: Hva endrer seg og hva gjør det ikke?

01. des.

Journalistikk ble oppfunnet når informasjon og spesielt informasjon du kunne stole på, ikke var så tilgjengelig. Nå kommer informasjon til oss i en evig strøm og mye er upålitelig eller vanskelig å vite om er sannhet eller ikke.

Den nye utfordringen for mottakeren er å ta kontroll over overfloden. Hvordan kan journalisten i en slik verden overbevise om verdien av det de leverer?

Journalistene må sørge for å gi verdi. Det kan de gjøre ved å konsentrere seg om fire hovedoppgaver som bidrar til å etablere sannheten om hva som betyr noe i samfunnet til enhver tid. De fire oppgavene er: Verifisering, sannsynlighetsgjøring, øyevitner og etterforskning av det som er feil.

Foredragsholder

George Brock

I den nye mediehverdagen er utfordringen for mottakeren er å ta kontroll over overfloden. Hvordan kan journalisten i en slik verden overbevise om verdien av det de leverer? George er professor i journalistikk ved City University London og vil gi oss en "oppskrift."